لیست قیمت تجهیزات سیستم ارت

 

 

 

ردیف شرح کالا واحد قیمت به ريال
1 صفحه ارت اتمایز 5*30*30 برگ 550.000
2 صفحه ارت اتمایز 5*40*40 برگ 968.000
3 صفحه ارت اتمایز 5*50*50 برگ 1.490.000
4 صفحه ارت اتمایز 5*60*60 برگ 2.135.000
5 صفحه ارت اتمایز 5*70*70 برگ 2.845.000
6 صفحه ارت اتمایز 3*30*30 برگ 470.000
7 صفحه ارت اتمایز 3*40*40 برگ 840.000
8 صفحه ارت اتمایز 3*50*50 برگ 1.300.000
9 صفحه ارت اتمایز 3*60*60 برگ 1.870.000
10 صفحه ارت اتمایز 3*70*70 برگ 2.520.000
11 میله ارت اتمایز 1/5*16 CK45 شاخه تماس بگیرید
12 میله ارت اتمایز 1/5*14    تماس بگیرید
13 میله ارت اتمایز 1/5*16    تماس بگیرید
14 بنتورس کیسه 70.000
15 خاک کاهنده 15 کیلویی TK1 کیسه 185.000
16 خاک کاهنده ژله ای 15 کیلویی TK2 کیسه 1.100.000
17 کنستانتره 15 کیلویی TK3  کیسه 330.000
18 الکترولیت جبرانی 25 کیلویی TK4 کیسه 3.500.000
19 الکترولیت ثبات 25 کیلویی TK5 کیسه 600.000
20 الکترولیت مایع (ارت یار) 4 لیتری گالن 230.000
21 آند محافظ صفحه ارت عدد 140.000
22 حوضچه ارت 30*30 پلی اتیلن عدد 700.000
23 جعبه تست توکار 25*15 (از جنس ورق گالوانیزه) عدد 600.000
24  حوضچه ترافیکی 20 * 20  عدد 1.500.000